Què fem?

* Projectes web destinats a aconseguir una major interacció entre els usuaris i l’organització, afavorint la creació de comunitats al voltant del projecte, afavorint una millor imatge de la organització i treient profit de les aportacions generades pels propis usuaris/clients.

* Plans de comunicació estratègics integrals, busquem les millors accions comunicatives destinades als públics objectius de l’organització i seguint l’estratègia dissenyada amb l’organització. Des dels mitjans de comunicació, a la comunicació directa i interactiva de les xarxes socials.

* Projectes de formació i dinamització social destinats a afavorir un major coneixement sobre la importància de les noves tecnologies en aquells entorns on els mitjans de comunicació de masses no arriben (com el món rural, ciència, turisme rural, entre d’altres).

* Anàlisis i estudis sobre la presència de l’organització a les xarxes socials i als blocs.

* Accions de community manager: dinamització a les xarxes socials i blocs, videoblocs, dins i fora de l’organització per generar una comunitat activa.