Talkingabout

Talkingabout from redall on Vimeo.

Talkin’bout és conversar, posar-se al dia. Xerrades de tu a tu amb persones sobre iniciatives que considerem interessants de difondre a la xarxa. Moltes tenen la web 2.0 i les noves tecnologies com a comú denominador, però es pretén anar més enllà.

Petits resums de converses on s’expliquen diferents perspectives de millora i d’innovació en camps tant diversos i alhora transversals com l’educació, l’economia, la cultura i la política.

Els talkin’about són píldores comunicatives elaborades per Redall i que ens serveixen per ampliar coneixements i sobretot per crear xarxa. Un projecte que suma experiències amb la finalitat de generar un mapa de projectes innovadors reals, alguns consolidats i d’altres ja inexistents. Un repositori que pugui ser útil i inspirador per a persones interessades en la innovació i en la generació de noves idees.